koushou  奈良県立吉野高等学校     Nara Prefectural Yoshino High School